XÔI CHIÊN BẮP MỰC CHAY

75,000 

——-
[Deep Fried Sticky Rice Cake] Deep fried sticky rice cake with sautee corn